De 4 Elementen

De 4 Elementen

Waarschijnlijk heb je weleens gehoord over de elementen.
Wat zijn elementen? Elementen zijn de stoffen of krachten waartoe volgens oude filosofische en religieuze concepten alles op aarde te herleiden is.
Er zijn oorspronkelijk 5 elementen, lucht, vuur, water, aarde en ether.
De vijfde, ether, wordt minder vaak genoemd en wordt in de komende blogs ook niet besproken.
De vier traditionele elementen, aarde, water, lucht en vuur, zijn de vier oerprincipes waaruit alles is opgebouwd.
Omdat de tarot ook met de elementen werkt ga ik in de komende 4 blogs wat dieper op deze 4 elementen in.
De elementen zijn de bestanddelen van de ons omringende werkelijkheid, van de natuur waar wij ook deel van uitmaken.
Aarde, water, lucht en vuur, of anders ook te vergelijken met materie, gevoel, ratio en daadkracht.
Ook de mens is samengesteld uit deze principes, op verschillende vlakken, zowel lichamelijk als geestelijk, emotioneel en spiritueel. De vier elementen aarde, water, lucht en vuur zijn de dragers van ons bestaan als mens. Daarbij worden ze ingedeeld in mannelijke en vrouwelijke elementen, ofwel “actieve” en “passieve” elementen, gevende en ontvangende.

De mannelijke elementen (actief en gevend ) zijn vuur en lucht,
de vrouwelijke elementen (passief en ontvangend ) zijn water en aarde.

Als mens hebben we het licht nodig om ons een mens te voelen. Zonder innerlijk en uiterlijk licht kunnen we niet leven. Het licht kunnen we ook vuur noemen. We hebben allemaal warmte en liefde nodig. Ons innerlijk vuur moeten we ook leren beheersen en op tijd weer doen oplaaien.
Er moet balans zijn. In de tarot is het vuur element verbonden met de Staven.

De lucht verbindt ons mensen op deze aarde, we ademen allen dezelfde lucht in. De lucht behoort niet een land toe maar verbindt alle landen en mensen op aarde aan en met elkaar. Lucht zien we niet, we beleven haar als de wind die waait. Lucht is van levensbelang, de eerste adem teug en de laatste uitademing zijn nauw met elkaar verbonden, ze brengen en nemen het leven. In de tarot is het lucht element verbonden met de Zwaarden.

Het grootste deel van de aarde is bedekt met water, een dunne sluier van waterdamp ligt om de aarde heen. Water beweegt, spuit tegen de zwaartekracht de lucht in, stroomt, verdampt en bevriest. Als mens bestaan we voor 80% uit water. In de tarot is het water element verbonden met de Bekers ook wel Kelken genoemd.

De aarde voedt en draagt ons, alleen op aarde kunnen wij als mens ons leven leiden. De elementen worden door meerdere zintuigen waargenomen, we kunnen ze allemaal zien, maar ook ruiken en vooral voelen. In de tarot is het aarde element verbonden met de Pentagrammen ook wel Munten genoemd.

Weet jij welk element je bent?

Ga eens op een ontdekkingsreis naar het binnenste van jezelf.
Jan Backus

Dank je wel voor het lezen van dit blog.

Sonja Backus
Tarot Mediator

(Alle blogs zijn geschreven door eigen ervaring, informatie via gelezen boeken, opleidingen, cursussen, internet en gesprekken met derden.
Een blog met eigen interpretatie. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd een mail sturen naar info@praktijksonja.nl)

Facebooklinkedinmail